Publications

पुढचं पाऊल... लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या स्त्रियांच्या वैद्यकीय तपासणीची कौमार्य चाचणी (टू फिंगर टेस्ट) अवैज्ञानिक असल्याचं महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठाने मान्य केलंय

Published Year: 2019

Read more

Marathi and Hindi Publications