Publications

Marathi Publications

2020

हिंसापीडित महिलांना कोविड-१९ टाळेबंदीतही ‘दिलासा’

Author(s): CEHAT | Published Year: 2020

टाळेबंदीच्या काळात हिंसापिडीत महिलांना मदत करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या उपनगरीय रुग्णालयांतील दिलासा विभागांनी आपल्या कार्यपद्धतीत जाणीवपूर्वक बदल केला. हा अनुभव आपल्यासमोर ठेवत आहोत. महिलांवर होणार्‍या हिंसेच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था यांना नक्कीच याचा उपयोग होईल.

2017

कमावत्या स्त्रीलाही पोटगीचा अधिकार!

Author(s): Tulpule, Manisha | Published Year: 2017

Chaturang, Loksatta, Mumbai, P. 1 & 4

जीवन हे जगण्यासाठी आहे. सुसाईड पैम्फलेट (मुंबई)

Author(s): DILAASA | Published Year: 2017

Suicide Pamphlets Marathi, Mumbai, p. 2

2016

2014

लैंगिक हिंसा प्रतिबंधासाठी दिलासा

Author(s): Burte, Aruna | Published Year: 2014

Miloon Maryajani Marathi Masik, May 2014, pp. 22 - 25

2012

महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विभागाची अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया : एक ओळख, एक मागोवा

Author(s): रेमस, प्रशांत | Published Year: 2012

मुंबई : सेहत, ४९ पा., २०१२ [ISBN: 978-81-89042-61-5]

2009

स्त्रियांच्या माहितीकरिता पत्रक : गर्भापताविषयी सर्वकाही

Author(s): पटेल, दिव्या; चौधरी, लेनी | Published Year: 2009

मुंबई : सेहत, ४ पा., २००९

वैद्यकीय गर्भपात कायदा : महाराष्ट्रातील सेवा

Author(s): पटेल, दिव्या; चौधरी, लेनी; म्हात्रे, उज्ज्वला | Published Year: 2009

वैद्यकीय गर्भपात कायदा : महाराष्ट्रातील सेवा, मार्गदर्शिका, मुंबई : सेहत, १९ पा., २००९

2008

चौकट तोडून बघताना

Author(s): Naik, Pramila | Published Year: 2008

Mumbai: CEHAT, 24 p., June 2008

2003

Marathi and Hindi Publications

  BENCHMARKS  
Loading Time: Base Classes  0.0024
Controller Execution Time ( Home / Listingpub Languagewise )  0.1232
Total Execution Time  0.1257
  GET DATA  
No GET data exists
  MEMORY USAGE  
892,216 bytes
  POST DATA  
No POST data exists
  URI STRING  
publications/lang/mr
  CLASS/METHOD  
home/listingpub_languagewise
  DATABASE:  cehat_db   QUERIES: 25  (Hide)
0.0043   INSERT INTO `ci_sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`, `user_data`) VALUES ('65b0c92c7b618a69f760af91fa30a5c2''3.231.167.166''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1601198480'') 
0.0212   SELECT `publication_id`, `abstract_content`, `publish_year`, `publish_month`, `publish_date`, `home_page_summary`, `home_page_title`, `cover_image`, `authors`, (CASWHEN authors IS not NULL AND authors !=' ' then if(locate(', 'authors) > 0CONCAT(SUBSTRING_INDEX( GROUP_CONCAT(auth_name SEPARATOR '; ')';'length( GROUP_CONCAT(auth_name SEPARATOR '; '))-length(replace( GROUP_CONCAT(auth_name SEPARATOR '; ')';''')))AND 'SUBSTRING_INDEX( GROUP_CONCAT(auth_name SEPARATOR '; ')'; ', -1))GROUP_CONCAT(auth_name SEPARATOR ';') ) ELSE ' ' end) as authorsname1
FROM 
(`publication_masterp, `author_master`)
WHERE (find_in_set(auth_id,authors) OR authors IS NULL or authors '')
AND `
p`.`IS_Status` =  1
AND `lang_id` =  'mr'
GROUP BY `publication_id`
ORDER BY `publish_yearDesc, `publication_idDesc 
0.0022   SELECT `publication_id`, `home_page_title`, `lang_id`
FROM (`publication_masterp)
WHERE `p`.`IS_Status` =  1
AND `lang_idNOT IN ('en') 
GROUP BY `publication_id`
ORDER BY `publish_yearDesc
LIMIT 15 
0.0009   SELECT `t1`.`cat_nameAS lev1, `t1`.`cat_idAS lev1_catid, `t2`.`cat_name` as lev2, `t2`.`cat_idAS lev2_catid, `t3`.`cat_name` as lev3, `t3`.`cat_idAS lev3_catid, `t4`.`cat_name` as lev4, `t4`.`cat_idAS lev4_catid
FROM 
(`categories_master` as t1)
LEFT JOIN `categories_master` as t2 ON `t2`.`parent_cat_id` = `t1`.`cat_id`
LEFT JOIN `categories_mastert3 ON `t3`.`parent_cat_id` = `t2`.`cat_id`
LEFT JOIN `categories_mastert4 ON `t4`.`parent_cat_id` = `t3`.`cat_id`
WHERE `t1`.`parent_cat_id` =  0
AND `t1`.`IS_STATUS` =  
0.0006   SELECT `auth_name`
FROM (`author_master`)
WHERE `auth_id` =  '174' 
0.0003   SELECT `auth_name`
FROM (`author_master`)
WHERE `auth_id` =  '196' 
0.0003   SELECT `auth_name`
FROM (`author_master`)
WHERE `auth_id` =  '202' 
0.0003   SELECT `auth_name`
FROM (`author_master`)
WHERE `auth_id` =  '174' 
0.0003   SELECT `auth_name`
FROM (`author_master`)
WHERE `auth_id` =  '196' 
0.0005   SELECT `auth_name`
FROM (`author_master`)
WHERE `auth_id` =  '' 
0.0003   SELECT `auth_name`
FROM (`author_master`)
WHERE `auth_id` =  '' 
0.0004   SELECT `auth_name`
FROM (`author_master`)
WHERE `auth_id` =  '174' 
0.0003   SELECT `auth_name`
FROM (`author_master`)
WHERE `auth_id` =  '' 
0.0003   SELECT `auth_name`
FROM (`author_master`)
WHERE `auth_id` =  '26' 
0.0003   SELECT `auth_name`
FROM (`author_master`)
WHERE `auth_id` =  '161' 
0.0003   SELECT `auth_name`
FROM (`author_master`)
WHERE `auth_id` =  '169' 
0.0004   SELECT `auth_name`
FROM (`author_master`)
WHERE `auth_id` =  '170' 
0.0003   SELECT `auth_name`
FROM (`author_master`)
WHERE `auth_id` =  '169' 
0.0003   SELECT `auth_name`
FROM (`author_master`)
WHERE `auth_id` =  '170' 
0.0003   SELECT `auth_name`
FROM (`author_master`)
WHERE `auth_id` =  '171' 
0.0003   SELECT `auth_name`
FROM (`author_master`)
WHERE `auth_id` =  '192' 
0.0003   SELECT `auth_name`
FROM (`author_master`)
WHERE `auth_id` =  '196' 
0.0000   INSERT INTO `ip_log(`ipaddress`) VALUES ('3.231.167.166') 
0.0024   UPDATE `ci_sessionsSET `last_activity` = 1601198480, `user_data` = 'a:2:{s:9:\"user_data\";s:0:\"\";s:6:\"server\";s:13:\"3.231.167.166\";}' WHERE `session_id` =  '65b0c92c7b618a69f760af91fa30a5c2' 
0.0692   SELECT count(*) as totalhits
FROM 
(`ip_log`) 
  HTTP HEADERS  (Show)
  SESSION DATA  (Show)
  CONFIG VARIABLES  (Show)